Фінансування журналу

Видавець

Видавничий центр НТУ "ХПІ"

Свідоцтво про державну регістрацію ДК №116 от 10.07. 2000 р.

61002, Харьків, вул. Фрунзе 21