№ 51(957) (2012)

"Технічний прогрес та ефективність виробництва"

У збірнику розглядаються питання розвитку та удосконалення економічних досліджень, рішення завдань оптимізації основних напрямків економічної діяльності за умов ринкових відносин, а також проблеми державного регулювання виробничо-підприємницьких процесів.

Для викладачів, наукових працівників, спеціалістів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Зміст

Статті

ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА НА ІННОВАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ pdf
М І Погорєлов, С М Погорєлов 3-14
МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТА РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙ І ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ pdf
П Г Перерва, А П Косенко, В А Міщенко 15-22
ОБЛІК ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ pdf
А М Ткаченко, А В Бакута 22-30
ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ БРЕНДИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА pdf
В В Воліков, М І Ларка 31-37
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОРПОРАЦІЙ pdf
І М Посохов 37-47
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ pdf (Русский)
А А Костенко 47-53
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ pdf
В В Яцина 53-57
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ПЕРЕДАЧІ ТА РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ pdf
П В Нотовский 57-67
МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОЇ, ВИРОБНИЧОЇ, ІНТЕЛЕКТАЛЬНОЇ ТА КАДРОВОЇ СКЛАДОВИХ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ pdf
П Г Перерва, А П Косенко, А В Косенко 68-73
ДЕРЖАВНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В МІНІСТЕРСТВАХ ТА УСТАНОВАХ – ЯК ЗАСОБУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ pdf
В В Головня, І Є Хаустова 74-78
СОСТОЯНИЕ И СООТВЕТСТВИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РЕМОНТНЫХ РАБОЧИХ СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ pdf (Русский)
С Н Мехович, Л В Погорелова 79-83
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ pdf
А В Фоменко 84-91
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КОМПАНІЇ pdf
А С Колєсніченко 92-98
ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ ПРИ НЕРІВНОМІРНОСТІ ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ pdf
Є В Ковальов, М М Гуревичев, Л В Соколова 99-105
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРИЧИНИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ pdf
П Г Перерва, М М Ткачов 106-112
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОТИРІЧ ФІНАНСИЗАЦІЇ У СУЧАСНИХ УМОВАХ pdf
А М Рогозянська 113-121
ІННОВАЦІЙНЕ ПОЄДНАННЯ МІКРО- ТА МАКРО- РІВНІВ ЕКОНОМІКИ ЗАРАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ pdf
О В Назаренко, Н Б Решетняк, О Ю Егорова 122-127
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОАГРИГАТОВ ДЛЯ МАЛЫХ ГЭС. pdf (Русский)
Л В Кузьменко, Н В Тищенко, О А Година 127-131
ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ pdf
Л В Соколова, С І Архієрєєв, Я А Максименко 131-137
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ pdf
В В Бала 138-145
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ pdf (Русский)
Т А Погорелова 145-151
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ pdf
Ю С Глушач 152-158
РОЗРОБКА ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ pdf
Н В Гриценко 159-163
СПЕЦІФІКА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ pdf
В Г Яковенко, Т О Тимофеєва 163-168
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА pdf
О О Фальченко 168-171
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ pdf
О В Манойленко, В Ю Лісіна 171-178
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ПЛАНУВАННЮ ЧИСЕЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ pdf
М І Погорєлов, П Г Перерва 178-187