Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 51(957) (2012): "Технічний прогрес та ефективність виробництва" ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ БРЕНДИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   pdf
В В Воліков, М І Ларка
 
№ 51(957) (2012): "Технічний прогрес та ефективність виробництва" ОБЛІК ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Анотація   pdf
А М Ткаченко, А В Бакута
 
№ 20 (2013): "Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва" ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЕЁ ОЦЕНКЕ Анотація   PDF (Русский)
Р О Рыльцев
 
№ 20 (2013): "Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва" ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Д В Безугла
 
№ 51(957) (2012): "Технічний прогрес та ефективність виробництва" ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Анотація   pdf
Ю С Глушач
 
№ 51(957) (2012): "Технічний прогрес та ефективність виробництва" ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   pdf
Л В Соколова, С І Архієрєєв, Я А Максименко
 
№ 20 (2013): "Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва" ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НА МІКРО- ТА МАКРО-РІВНЯХ Анотація   PDF
О В Назаренко, Н Б Решетняк, О Ю Єгорова
 
№ 51(957) (2012): "Технічний прогрес та ефективність виробництва" ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ Анотація   pdf (Русский)
Т А Погорелова
 
№ 20 (2013): "Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва" ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
І П Косарєва, Г О Сукрушева, Н В Сарматицька
 
№ 20 (2013): "Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва" РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ РЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ Анотація   PDF
М І Погорєлов, С М Погорєлов
 
№ 51(957) (2012): "Технічний прогрес та ефективність виробництва" РОЗРОБКА ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   pdf
Н В Гриценко
 
№ 20 (2013): "Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва" СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАЦІЙ Анотація   PDF
Т Г Гуцан, Є Ю Чекардіна
 
№ 51(957) (2012): "Технічний прогрес та ефективність виробництва" СОСТОЯНИЕ И СООТВЕТСТВИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РЕМОНТНЫХ РАБОЧИХ СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ Анотація   pdf (Русский)
С Н Мехович, Л В Погорелова
 
№ 51(957) (2012): "Технічний прогрес та ефективність виробництва" СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   pdf
В В Яцина
 
№ 51(957) (2012): "Технічний прогрес та ефективність виробництва" СПЕЦІФІКА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Анотація   pdf
В Г Яковенко, Т О Тимофеєва
 
№ 20 (2013): "Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва" СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ Анотація   PDF
Л С Ларка, Н М Донець, М О Сіренко
 
№ 20 (2013): "Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва" СТРУКТУРУВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Є В Кильницька
 
№ 20 (2013): "Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва" СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
С В Глухова
 
№ 20 (2013): "Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва" СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ Анотація   PDF
В В Рубан
 
№ 51(957) (2012): "Технічний прогрес та ефективність виробництва" ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ Анотація   pdf
О В Манойленко, В Ю Лісіна
 
№ 20 (2013): "Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва" ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
О В Манойленко
 
№ 51(957) (2012): "Технічний прогрес та ефективність виробництва" УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КОМПАНІЇ Анотація   pdf
А С Колєсніченко
 
№ 51(957) (2012): "Технічний прогрес та ефективність виробництва" ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОТИРІЧ ФІНАНСИЗАЦІЇ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   pdf
А М Рогозянська
 
№ 20 (2013): "Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва" ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ НА РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
М В Літвиненко, А О Кравцов
 
№ 51(957) (2012): "Технічний прогрес та ефективність виробництва" ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ПЕРЕДАЧІ ТА РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Анотація   pdf
П В Нотовский
 
26 - 50 з 55 результатів << < 1 2 3 > >>