Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ПОРЯДОК ОПУБЛІКУВАННЯ СТАТЕЙ У ВІСНИКУ

1.Опублікування статей у Віснику здійснюється шляхом подання матеріалів у тематичну редколегію українською або російською мовою.

2.У тематичну редколегію необхідно подати такі документи:

• заяву підписану всіма авторами: «Прошу прийняти статтю…(прізвища та ініціали усіх авторів, назва статті) на… сторінках(вказати кількість сторінок) для опублікування у Віснику НТУ «ХПІ». Оплату гарантуємо. Відомості про авторів:(прізвища,ім.’я та по-батькові кожного автора, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, контактний телефон, електронна адреса). Підписи авторів.»

• текст статті на аркушах формату А4, підписаний усіма авторами-2 примірника;

• Акт експертизи про можливість опублікування матеріалів у відкритому друку;

• Рецензію на статтю, підписану доктором або кандидатом наук (не нижче ступеня авторів статті);

• Електронну версію статті на лазерному диску, USB-диску або іншому носії інформації;

Правила офрмлення статей дивіться:

http://vestnik.kpi.kharkov.ua/page/

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word,  TF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

  1. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

 1. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.