№ 20 (2013)

"Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва"

Зміст

Статті

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ РЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
М І Погорєлов, С М Погорєлов 3-12
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Є В Ковальов, Т Є Никифорець 12-18
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О В Мелень 18-22
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ АНАЛІЗУ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Л C Стригуль 22-32
СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАЦІЙ PDF
Т Г Гуцан, Є Ю Чекардіна 32-40
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ НА РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
М В Літвиненко, А О Кравцов 40-48
О СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PDF (Русский)
В А Садовский, Г В Семенченко 48-52
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЕЁ ОЦЕНКЕ PDF (Русский)
Р О Рыльцев 52-58
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ PDF
В А Фурса, Т М Зубенко 58-65
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ PDF
В В Рубан 65-70
БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ЯК ПОКАЗНИК СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ PDF
В І Рожко 70-76
АНТИКРИЗОВИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
П Г Перерва, В Л Товажнянський 76-86
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СЦЕНАРІЇВ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ PDF
В О Александрова 86-96
ВПЛИВ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РОЗВИТОК АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ PDF
Л М Алексеэнко 96-106
COAL RESOURCES AND SUPPLY CONDITIONS IN DIFFERENT COUNTRIES PDF (English)
Ferenc Kovács 106-112
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Д В Безугла 112-121
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
М М Педенко 121-126
ЯКОСТІ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ PDF
Н В Гриценко 126-132
ЦІЛІ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ PDF
С Е Кучіна, Д В Частій 132-135
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
С В Глухова 135-141
СТРУКТУРУВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Є В Кильницька 141-146
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ PDF
І П Косарєва, Г О Сукрушева, Н В Сарматицька 146-155
ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ "ВИТРАТИ" ТА ЙОГО СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ PDF
С В Глухова, О Є Конаржевська 155-159
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ PDF
Л С Ларка, Н М Донець, М О Сіренко 159-163
ВАЖЛИВІСТЬ CИСТЕМАТИЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Р Г Майстро, А А Позднякова 163-169
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НА МІКРО- ТА МАКРО-РІВНЯХ PDF
О В Назаренко, Н Б Решетняк, О Ю Єгорова 169-174
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ І РОЗСТАНОВКИ РОБОЧИХ КАДРІВ НА РЕМОНТНИХ РОБОТАХ PDF
С А Мехович, Л В Погорєлова 174-183
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
О В Манойленко 183-200